Základné informácie

 

1.Sezóna trvá od 1.9 . príslušného roku až do 30.6. nasledujúceho roku , t.j. 10 mesiacov .

 

2.Hrá sa v skupinách, pričom najlepší hráči hrajú v skupine A, menej úspešní v nižších (B, C, D a atd). 
Každý hráč je vylosovaný do 5-člennej skupiny, ktorá sa odohrá počas mesiaca, vždy od 3.dňa aktuálneho mesiaca do 30.dňa aktuálneho mesiaca. 

 

3.V rámci skupiny každý hráč odohrá 4 zápasy, dátum a čas si hráči zo skupiny dohodnú.

 

4.Hrá sa na 2 víťazné sety podľa pravidiel SZBe. ( bodovací systém do 21 s nastavením).


5.Do ligy je možné zapojiť sa kedykoľvek v priebehu roka, podmienkou však je naplnenie skupiny v počte aspoň 3 hráčov.

 

6.Štartovné na sezónu je 5 eur na disciplínu a bude použité na ceny pre víťazov a koncoligové posedenie.

 

7.Ligové zápasy budú mať zvýhodnené ceny vstupného.

 

8.Kontakt :  email : ligaiglov@gmail.com , č.t.0902 251038 , fb FitHouse.